B2B

Business to Business is de hogeschool van het communicatievak. Er is meer, veel meer nodig dan vaak de emoties uit de Business to Consumermarket. We vergelijken het graag met 'dansen op een postzegel'. Ongewenst is het als ons begrippenkader zich moet beperken tot het bedrijf of het product zelf. We verlangen inzage in de hele bedrijfskolom. Dat draagt bij aan een integraal begrip. Vaak lastig voor de (nieuwe) opdrachtgever.

Ons meest aansprekende voorbeeld in de B2B Bayer CropSciense, de nummer 1 in haar segment van gewasbeschermingsmiddelen. Een veelheid van producten, een wekelijkse aanwezigheid in de vakbladen. Van internationale conferenties tot kleine en grotere websites.

Check: http://www.bayercropscience.nl/bayer/cropscience/bcs_nl_cms.nsf/id/BayCroB.V_NL

Recent werk ik voor de OndernemersAcademie, check www.ondernemersacademie-oost.nl Waar nu 85 ondernemers in verbinding worden gebracht met hun eigen kracht en inzicht. Geen boekenwijsheid, maar eigen inzichten. Waauw.

De afgelopen 6 maanden intensief met Geesa in touw. Maar liefst 125 jaar jong en weer helemaal vanaf de start opbouwen. Wat een geweldige klus, want een dankbaarheid.