Strategie

Helpen keuzes maken. Een continue klankbord zijn om deze keuzes te spiegelen met opdrachtgevers. Het erkennen dat strategie aan alle concepten ten grondslag ligt. Het is soms (voor beide partijen) een zware opgave om steeds weer terug te vallen op de gekozen strategie. Natuurlijk is het soms leuk een 'uitstapje'  te maken, maar uiteindelijk is het altijd weer het vergelijken met de basis. Met onze strategie.

We erkennen dat strategie niet een einddoel is, maar een middel om de onderneming te sturen. We zijn strateeg, maar wel verdomd praktisch. Oplossing gericht, op zoek naar de niches.