Image Alt

Verhalen

Beschouwingen Afrika – 9 Geloof

Geen continent met meer aanhangers voor de Paus als Afrika. Geen continent waar God meer wordt aangeroepen, bedankt, geprezen dan Afrika. Waar God in feite de hogere macht van elk individu is, verantwoordelijk voor zijn of haar geluk. Is er geen geluk? Dan is dat de bedoeling van God. Is er wel geluk, dan is dat dankzij God.
De kerken die wij hebben bezocht zijn vooral plekken waar de Heer wordt geprezen met 100 decibel. Waar verhalen wordt verteld die de onwetende, beetje gelovigen doen huiveren om vooral een beter mens te worden, door nóg meer vertrouwen in de Heer te geven. Het geloof hier lijkt ons een soort paspoort naar een beter leven. Wanneer je je geloof belijdt wordt je daar niet slechter van, wanneer je naar de kerk gaat ben je een beter mens als de mensen die dat niet doen. Maar wellicht is dit te sterk bekeken vanuit ons niet kerkgaande uitgangspunt.
Wanneer deze  aansluit bij een democratische, zelfsturende beïnvloeding van ons als mens is dat natuurlijk geweldig. Zorgen maken we ons om de grotere invloed van de Islam, met name de fundamentalistische Islam, maar daarover hebben we verderop meer over geschreven.
De verscheidenheid van kerken en geloofsrichtingen is hier enorm. Van de klassieke katholieke kerk, naar de 7th Adventure, naar de ‘Appraiselchurch of the Lord’, Jehova getuigen en talloze andere, voor ons nog onbekende geloofsrichtingen.
We zien in werkelijk arme omgevingen soms de meest contrasterende rijkdom in het gebouw van de kerk. Nagelnieuwe bakstenen gebouwen die schril afsteken tegen de rondavels van de lokale bevolking. Alsof ook hun status eerder wordt afgemeten aan hun kerk dan hun eigen hutje? Alsof de grandeur van het dorp prevaleert boven die van het individu. We zien ook hier de gelijkenis met Europa 100 jaar geleden toen die prachtige grote kerken werden gebouwd door arbeiders die armer dan arm waren en met hun bouwactiviteiten beslist een hogere stoel in de hemel te gaan bemachtigen. Nu gebeurt dat niet meer bij ons in Nederland, maar geef dit continent de tijd en ook daar zal het worden uitgebannen. Hopen we.